9001

14001

OHSAS

- QMS POLITIKA

- EMS/OH&S POLITIKA

- Pravilnik o postupku unutrasnjeg uzbunjivanja

Arhi.Pro - Kontakt

 

Arhi.pro d.o.o.

 


 

Adresa: ul. Cerska 29, 11 000 Beograd

telefon: +381 11 3089 627

fax: +381 11 3088 609

e-mail: office@arhipro.com

generalni direktor: Aleksandar Milić, dipl. ing. el.

tehnički direktor: Anja Ivana Milić. dipl. ing. arh.

 

Arhi.pro Elektronika

 


adresa: ul. Cerska 29, 11 000 Beograd
telefon: +381 11 3089 627
fax: +381 11 3088 609
e-mail: elektronika@arhipro.com
direktor: Srdjan Berić, dipl. ing. el.


Arhi.pro Project

 adresa: ulica Šumatovačka 110a, 11 000 Beograd
telefon: +381 11 24 15 000

fax: +381 11 3088 609

e-mail: office.project@arhipro.com

direktor: Dejan Sokolov, dipl. ing. arh.


Arhi.pro Furniture

 adresa: Kružni put 83, Leštane
telefon: +381 11 80 30 230

fax: +381 11 80 30 231

e-mail: furniture@arhipro.com

direktor: Ivan Savić, dipl. dizajner enterijera

 

Arhi-pro Montenegro d.o.o.

  

Adresa: ul. Donja Lastva bb, 85 320 Tivat

telefon: +382 32 662 251

fax:  +382 32 662 252

e-mail: arhipro@t-com.me

 

 

Arhi.pro Makedonija d.o.o.

 Adresa: ul. Petar Popov Arsov 45, 1000 Skopje

telefon: +389 2 3226 947

fax: +389 2 3211 536

e-mail: arhipro@t-home.mk 

direktor: Marija Vesova