9001

14001

OHSAS

- QMS POLITIKA

- EMS/OH&S POLITIKA

- Pravilnik o postupku unutrasnjeg uzbunjivanja

Arhi.pro Elektronika - Info

Ogranak koji se bavi projektovanjem i izvodenjem elektroradova na sistemima niskog i srednjeg napona (jaka struja), telekomunikacionih i signalnih sistema (slaba struja).

Ogranak je podeljen na projektantski sektor i sektor operative, i specijalizovan je za polja niskonaponskih instalacija, računarskih mreža, sistema obezbedjenja (signalizacija i dojava provale i prepada), sistema video nadzora, sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena, video/audio interfonskih sistema, internih TV sistema, sistema "Pametnih zgrada" (Building management systems), itd.Članovi tima za izvođenje/održavanje poseduju sledeće licence proizvođača da su obučeni da vrše instalaciju njihove opreme (Prilog):

 

 • Schrack
 • Cabita
 • AMP


Arhi.pro Elektronika se bavi sledećim oblastima:

 

 • Niskonaponske instalacije (Schneider Electric, Moeller, Schrack)
  Kompjuterske mreže (Schrack, R&M Brand- rex ,Cabita, Schneider Electric, AMP, Ritall,…)
 • Sistemi obezbedjenja, prevencije provale i kontrole pristupa (Paradox-Digiplex, Spectra i Esprit sistemi, Centaur)
 • Video/audio intercom sistem (Bitron i Elvox)
 • Interni TV sistemi CCTV, video nadzor i snimanje (Topica, Panasonic, Samsung, Intellix)
 • Sistemi za prijem i prenos RA, TV i SATV programa (Spaun, Televes, Echostar)
 • Telefonski sistemi (Ericsson Consono MD110, Business phone, Panasonic)
 • Sistemi ‘Pametnih zgrada’ (TAC- Schneider – Electric).


adresa: ul. Cerska 29, 11 000 Beograd
telefon: +381 11 3089 627
fax: +381 11 3088 609
e-mail: office@arhipro.com; elektronika@arhipro.com
direktor: Srdjan Berić, dipl. ing. el.Radi boljeg pokrivanja tržišta, konkurentnosti i lakšeg procesa nabavke, skladištenja i isporuke materijala za potrebe ogranka Arhi.pro-a isti osnivači su osnovali sledeća preduzeća:

 

 

LIGHT STUDIO d.o.o.


Preduzece za projektovanje,inzenjering i trgovinu
adresa: Marka Oreškovića 62, 11000 Beograd, Srbija
telefon/faks: +381 11 2438-070
e-mail: lightstudio@sbb.rs
http://www.lightstudiobg.com

 

"SG Networking" d.o.o.


Preduzeće za promet roba i usluga
adresa: Marka Oreškovića 62c, 11000 Beograd, Srbija
telefon/faks: +381 11 243 8070
e-mail: office@sgnetworking.co.rs
http://www.sgnetworking.co.rs
direktor: Zoran Denić